Lovagi hétpróba a Refiben: nyílt napot tartottak – 2018.03.04

Március 3-án, szombaton délelőtt 10:00 órától összegyűltek az iskolás-jelölt gyerekek és szüleik a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban, hogy megismerkedjenek az intézmény oktatási rendszerével és hogy bepillantást nyerjenek az iskola életébe.

A Refiben is bevett szokás, hogy nyílt napot tartanak a gyerekeknek és hozzátartozóiknak, hogy a kicsik megismerkedhessenek jövendőbeli tanító nénijükkel, a szülők pedig feltehessék kérdéseiket a beiratkozással és a közelgő iskolai évekkel kapcsolatban.

A Refiben Pándi Beáta tanító néni várta a legkisebbeket, hogy mesevilágba kalauzolva őket együtt felfedezhessék az iskola épületét és az osztálytermet, ahol folytatódik majd kalandos, új ismeretekkel teli mindennapi életük.

A tanító néni elmondta, hogy lovagi hétpróbával készültek a kicsiknek: a fiúk lovagokként, a lányok mesebeli hercegnőként több játékos feladatban vehettek részt, hogy végül elnyerjék méltó jutalmukat: az igazi lovagi- és hercegnői rangot. A játékos feladatok között szerepelt többek között ugróiskola és hétmérföldes csizma is.

A gyerekek fő feladata az volt, hogy az állomásokat teljesítve meghódítsák a tudás várát, ami nem volt egyszerű feladat, hiszen az erődítményt egy veszélyes srákány őrizte. Ha a kicsik teljesíteni tudták az akadálypályát, akkor a sárkány beengedte őket a célba és beteljesíthették varázslatos sorsukat.

A feladatok után a kicsiket kézműves foglalkozással kötötték le, közben a szülőknek videófilmet vetítettek az elemi évekről és a beiratkozásról, ezzel is segítve az iskolai évek sűrűjében való eligazodást. A nyílt napon résztvett az iskolalelkész, az iskolapszichológus és az igazgatók is, így a szülők bátran feltehették minden felmerülő kérdésüket: egészen biztosan választ kaptak rájuk.

Kései március 15. a Refiben – 2018.03.26

Magyarországról, Szeghalomról érkeztek Szatmárnémetibe a Péter András Gimnázium diákjai, hogy a Refi tanulóival együtt emlékezzenek meg a 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről.

A Szatmárnémeti Református Gimnázium tanulói rövid műsorral készültek a vendégeknek: gitároztak, énekeltek, szavaltak és jelenetet adtak elő a március 15-i eseményekből.

Az előadást megelőzően a vendégiskola rövid ismertetőben bemutatta a tanintézményüket és az oktatást. Kiderült, hogy a Péter András Gimnázium a Rákóczi Szövetségen keresztül juthatott el városunkba, amely már 29 éve járul hozzá a Kárpát-medencei határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez.

A szövetség több mint 20 éve támogatja anyagilag a Kárpát-medencei középiskolákat abban, hogy március 15-én nemzeti ünnepünk kapcsán a szomszédos országokba utazhassanak és ott részt vehessenek a helyi magyar közösség által szervezett ünnepségen.

Ezutóbbit használta ki a Békés megyei iskola is, akik a látogatás helyszínéül a Refit választották. Póti Eduárd igazgató elmondta, hogy eredetileg március 15-höz közelebbi dátumra tervezték a diákok érkezését, de az időjárás sajnos megvétózta az utazást, így történt, hogy március végén tartották meg a programot.

Az iskolai ünnepség után rövid pihenőt tartottak a fellépők, majd a vendégekkel városnézésre indultak, hogy felfedezzék Szatmárnémeti nevezetességeit.

Egyházi érettségi a Refiben – 2018.04.27

Mintegy 33 diák élt az egyházi érettségi lehetőségével a Refiben, ezzel is edződve a további megmérettetésre. Biblia- valamint énekismeretükről tettek bizonyságot pénteken délelőtt a diákok.

A Szatmárnémeti Református Gimnáziumban két teremben zajlottak az események. Az egyik teremben Győrbíró Csilla református vallás szaktanfelügyelő, Székely Tünde vallástanárnő, Tolnai István nagykárolyi esperes, Győrbíró Sándor szatmári katekétikai előadó, valamint Erdei Árva István iskolalelkész a diákok bibliaismeretét mérlegelte.

Higyed Gyöngyi szatmári zenei előadó, valamint Mátyás Erika zenetanárnő énekelni hívta az érettségizőket. Ez az eredmény ugyan nem számit bele a világi érettségi eredményébe, de azon túl, hogy edződtek lámpaláz legyőzésében, az egyházi érettségi diploma jól jöhet az életben, ugyanis a világ ezen részén nem jelent hátrányt, ha valaki hisz, pláne ha még úgymond papírja is van erről.

Készen állnak a tarisznyák a Refi végzőseinek – 2018.05.24

Évről évre száll a hagyomány a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban: már 1997 óta készíti szívvel-lélekkel a ballagók tarisznyáit a Szatmári Református Egyházmegye nőszövetsége.

Évek óta töretlen lelkesedéssel és szeretettel készítik el a ballagók tarisznyáit a szövetség tagjai, hangsúlyozva, mennyire fontos az, hogy a végzős diákok a megfelelő útravalóval induljanak el a nagybetűs élet felé.

“Fontos, hogy a tarisznya egyfajta ékszer legyen, amely kifejezi az eszközt, amelybe sok minden beleférhet. Útravalóul belevarrtuk szívünket, szeretetünket, imádságainkat és jó kívánságainkat” – mondta köszöntő beszédében a szövetség elnöke, Nagy Erika lelkipásztor.

Ezúttal a tagok jelentős része el tudott jönni a különleges alkalomra, ami sokat adot hozzá az esemény családias hangulatához. Fontosnak tartották, hogy a saját két kezükkel hímzett, egyedi tarisznyákat maguk juttathassák el a végzősöknek, osztályfőnököknek. A nőszövetség tagjai 63 bordó tarisznyával készültek a tizenkettedikes diákoknak.

Póti Eduárd, a Református Gimnázium igazgatója elmondta, hogy egyetért abban, hogy vannak nagyon szép hagyományok, amelyeket érdemes tartani. “Az a szeretet, amely felénk minden évben megvalósul nem csak csodálatos, hanem felemelő érzés is. A tarisznya ma már ugye jelkép, de régen létfontosságú dolog volt, amit az ember, ha el akart indulni valahová, hasznos dolgokkal töltötte meg. A szorgos nőkezeknek köszönhetően a diákjaink évről évre úgy léphetnek tovább és úgy kezdhetnek új úton járni, hogy velük van az a tarisznya, ami az önök szeretetével készült” – tette hozzá.

Engedjük szárnyalni őket: elballagtak a Refi nyolcadikosai – 2018.06.08

Péntek délelőtt 10 órakor vette kezdetét a Református Gimnázium barátságos, mégis emelkedett hangulatú ballagása, mely során a nyolcadikosok végleg búcsút intettek az általános iskolás éveknek.

A jeles alkalomból tartott istentisztelet Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből, a 15. rész 1-től 8-ig terjedő verseiből építkezett: „Nekünk, erőseknek az a kötelességünk, hogy elviseljük a gyengék gyarlóságát, és ne a magunk javát keressük. Törekedjék mindegyikünk embertársa javára és épülésére” –hangzott el. De kik az erősek? Erősek a szülők, akik ezidáig egyengették a gyerekek útját, erősek a tanárok, akik nem csak vizsgára való tudással, de az élethez szükséges leckével is ellátták a diákokat. És erősek ők maguk, a nyolcadikosok is, hiszen az együtt töltött évek alatt olyan közösséggé kovácsolódtak össze, akik minden helyzetben kiálltak egymás mellett. Nem egyszer adtak tanúbizonyságot az egymás iránt való elkötelezettségről és szeretetükről, s arról is, hogy jól tudják, mi az igazán fontos az életben.

Az ünnepi istentiszteletet Elek Kinga aligazgatónő szavai követték, ki először a szülőkhöz szólt. „Szülőként arra biztatlak benneteket – és ez számomra is feladat – , hogy hagyjátok gyermekeinket egyedül felállni, ha elesnek. Bízzatok abban, hogy képesek elvégezni a rájuk bízott feladatokat. Ne legyetek mankóbot számukra, mert így nem válik belőlük önálló, magabiztos felnőtt.” Majd a ballagókhoz fordult Elek Kinga, őket arra biztatta hogy találják meg azon nemes, becsületes és tiszta célokat, melyeket követve Istennek tetsző életet élhetnek majd. Végezetül sok sikert kívánt nekik a rájuk váró vizsgákhoz, s abbéli reményének is hangot adott, hogy ősszel, megújult erővel ülnek vissza majd a Refi padjaiba.

Az eseményt pedig az osztályfőnök által tartott utolsó kiértékelő zárta, mely során minden nyolcadikos diák személyisége és elért eredményei egyenként méltatásra kerültek. Így búcsúztak a refis ballagók életük eddigi szakaszától, de legalább ennyire izgalmas és tanulságos időszak vár rájuk a jövő tanévtől kezdődően.

Szavalóversenyt tartottak a Református Gimnáziumban – 2018.02.02

Csütörtök délután újra összemérték tudásukat a régió legtehetségesebb szavalói, ugyanis immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a Református Gimnáziumban a Mihai Eminescu előtt tisztelgő szavalóversenyt.

Hogy a verseny már rég átlépte a Refi, mi több, a municípium határait is, mi sem bizonyítja jobban, minthogy idén is több megye iskolái képviseltették magukat a versmondó versenyen. A legmesszebbről a sepsiszentgyörgyi és a marosvásárhelyi Református Kollégiumok diákjai érkeztek, de szép számban képviseltették magukat a Szilágy és a Bihar megyei iskolák is.

A szavalók öt versenycsoportban indulhattak: egyesek verseket felhasználva színdarabot adtak elő, mások a legmeghatározóbb versek segítségével idézték meg a román költő szellemét. Kétségtelen, hogy legnehezebb dolga a szavalóknak volt, azonban a zsűrinek sem volt könnyű döntenie, ugyanis a nevezők igencsak kitettek magukért. A zsűriben ez alkalommal Natalia Bolos és Gál Gyöngyi szaktanfelügyelők, Nicu Sever Miclaus iskolán kívüli tevékenységekért felelős tanfelügyelő, Anca Similar színésznő és Doru Iurcenco rendező foglaltak helyet.

A tartalmas délutánt követően a nyertesek neveit is kihírdették. Ami a színdarab formájában feldolgozott versek csoportját illeti, a Reformátius Gimnázium csapata vitte el az első helynek járó díjat, a tagok: Varga Gabriella (11. C), Moroz Hannelore (11.C) és Kovács Norbert (10. A). A második helyre a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium versenyzői állhattak: Fákó Hunor (9.), Pulugor Attila Krisztián (10.) és Sánta Richárd (10.).

A következő csoportban (Ipostaze lirice: Eminescu si despre Eminescu) az általános iskolásoknak járó első díjat Botos Julianna, a nagykárolyi Vasile Lucaciu Általános Iskola ötödik osztályos diákja kapta. A dobogó második fokára az Aurel Pop Művészeti Líceum hatodikos tanulója, Oláh Anna állt. Őt két szatmárhegyi kisdiák, Fehér Nóra és Erdei Karola követte.

A középiskolásoknak járó első díjat Varga Gabriella, a Református Gimnázium 11.C-s diákja kapta. Másodikként a Kölcsey Ferenc Főgimnázium 10. osztályos diákja, Rist Gabriella végzett. A harmadik helyezett pedig Dicső Dorottya, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum 10. osztályos tanulója lett. Dícséretben Blatniczki Dóra, az Aurel Pop Művészeti Líceum 12.B osztályos diákja részesült.

Az Eminescu in solfegiu címet viselő csoportban első helyre a Refi diákjai kerültek: Pléban Ingrid, Varga Viktória, Szilágyi Balázs, Varga Máté și Markocsán Alexandra, mindannyian a 11. B osztály tanulói. Második helyért járó elismerésben részesült a nagyváradi Varga Noémi, a Loranttfy Zsuzsanna Református Gimnázium tízedikes diákja. Harmadik helyen pedig Gál Stefánia, a  nagykárolyi Vasile Lucaciu Általános Iskola tanulója végzett.

Az Eminescu (ÎNTRE)VEDERE și VIZIUNE című szekció első helyezettje Incze Júlia, aki Sepsiszentgyörgyről érkezett városunkba. Másodikként a 10. Számú Általános Iskola diákja, Palatás Petra végzett, harmadikként pedig Bereczky Patricia Kitty, aki az Aurel Popp 12. B osztályos tanulója.

Végül, de nem utolsósorban a Glas de condei névre hallgató csoportban a prózai előadásért járó első helyen Kiss Dániel sepsiszentgyörgyi diák végeztt, a lírai előadásáért pedig első helyet érdemelt Antal Alexandra, aki a Református Gimnázium 11. C-s tanulója. Másodikként Liszkai Keyti, a Refi 11. A-s diákja végzett, őt pedig Szabó Izabella, a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum 11. A-s tanulója követte.

A szavalóverseny támogatói: Szatmár Megyei Tanfelügyelőség, Szatmári Református Egyházmegye, Szatmárnémeti Északi Színház, Szatmár-Németi Református Egyházközség, Evenimente Transilvania (hangosítás).

Tanévnyitó 2015

Református óvodánk szeretettel várja a leendő kiscsoportosokat a 2017-2018-as tanévre való beiratkozásra.

Ismét megszólalt az ősi Alma Mater csengője szeptember 14-én, hétfő reggel 9 órakor, hogy új munkára szólítsa fel a Református Gimnázium diákjait és tanárait. A szépen felújított tantermekben várták a tanítók és az osztályfőnökök a régi és az új diákokat, hogy a tanév első osztályfőnöki óráján megbeszéljék a tanévkezdéssel kapcsolatos teendőket.

Az előkészítő osztályosok és az ötödikesek szüleikkel érkeztek az első osztályfőnöki órára, majd ezután valamennyien a Láncos – templomban tartandó tanévnyitó hálaadó istentiszteletre mentek.

A templom zsúfolásig megtelt diákokkal, gyerekeiket kísérő szülőkkel, pedagógusokkal.

Igét hirdetett Nt. Kovács Sándor esperes úr, aki ünnepi köszöntőjében kiemelte azt, hogy az egyház és az iskola kapcsolata szükségszerű egy olyan világban, amelyben mindenkinek szüksége van útjelző táblákra, melyek segítenek megtalálni a helyes irányt az életben. ezek a “táblák” a keresztyén erkölcs alappillérei, s melyek ismerete és gyakorlása nélkül az iskola csak száraz tudásanyag átadására szolgáló intézmény volna. Hangsúlyozta azt is, hogy igen nagy felelősség hárul a pedagógusok, a lelki nevelők mellett a szülőkre is, akiknek megköszönte az iskolába vetett bizalmat és támogatást. A diákokhoz szólva kitartó munkára, szorgalomra biztatta őket, s végül áldást mondott munkájukra, továbbá a pedagógusok és a nevelők munkájára.

Nt. Nagy Sándor, nagykárolyi esperes úr is köszöntötte a diákokat, nevelőket és szülőket. A nemzeti megmaradás fontosságáról beszélt, az anyanyelv, a hagyományok őrzéséről és a tisztességesen végzett munka fontosságáról. Ő is sok sikert kívánt a diákoknak a most kezdődő tanévhez, és áldásban részesítette őket.

Nt. Gellén Sándor nagybányai esperes úr köszöntőjében a diákokhoz, nevelőkhöz és a szülőkhöz intézte szavait s ő is a munka komolyságáról és a tanuláshoz való pozitív hozzáállás fontosságáról beszélt.

Szilágyi Éva, a Szatmári Református gimnázium igazgatónő beszéde a múlt és a jelen összevetésével indult. Elmondta, hogy már 20 éve annak, hogy a gimnázium kinyitotta kapuit, s az a maroknyi kis sereg milyen hittel és lelkesedéssel nézett előre. Mára a Láncostemplom megtelt diákokkal, kicsikkel és nagyokkal. Az első “refisek” most gyerekeikkel kézenfogva visszatértek, “hazahozták” kamatoztatni azt a hitet, amivel egykor őket is feltarisznyázták. Ez a folytonosság és igény az iskola létezésének az alapja – s mindez az “Ora et labora” elvnek köszönhető, amelyet a gimnázium a kezdetek óta folyamatosan vall.

Kereskényi Gábor, az RMDSZ képviseletében köszöntötte a jelenlevőket, méltatta a tanulás fontosságát és sok sikert kívánt az új tanévben a diákoknak és tanároknak.

Az iskola kórusa, Higyed Gyöngyi karnagy vezetésével elénekelte a “Milleniumi ódát”, majd az előkészítő osztályosok beavatása következett. A végzős diákok kézen fogták a kicsiket, s felemelték őket, hogy a jelenlétüket szimbolizáló “madarakat” feltűzhessék az “élet fájára”. Cuculean Debreczeni Andrea, az iskola előkészítő ostályosainak a tanító nénije bemutatta a gondjaira bízott 25 apróságot.

Simon Hunor II. osztályos tanuló Juhász Magda: “Hová lett az ellenőrző” című versével derítette mosolyra a jelenlevőket.

Végül elhangzott az előkészítő osztályosok, az V. osztályosok és a IX. osztályosok fogadalomtétele.

Fogadalmat tettek az ebben az évben a Refibe érkezett tanárok, köztük Lydia Kerpel, aki az Erasmus program révén iskolánkban segít az angol nyelv tanításában. Ezután Mészáros Amanda, IX. B osztályos tanuló népdalcsokrot adott elő.

Iskolánk lelkésze, Ft. Ilonczai Zsombor is köszöntötte a gimnázium tanári karát, a diákokat és a szülőket.

Az ünnepi istentisztelet nemzeti imánk közös eléneklésével zárult.

Varga Bressel Christiane – magyartanár

Refisek hétvégéje Nagyváradon

Immár másodjára került megrendezésre az Anyanyelvi tematikus szaktábor a Refisek körében, de ezúttal, a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium adott otthont e rendezvénynek.

A tábor keretén belül megrendezésre került a református testvériskolák találkozója is, amelyen részt vett a Szentendrei Református Gimnázium, a zilahi Wesselényi Református Gimnázium és Szatmárnémeti Református Gimnázium négy négy diája és azok kísérőtanárai.
E tábor fő céljai közé tartozik az anyanyelvünk ápolása, hagyományain megőrzése s nem utolsó sorban az iskoláink diáksága közti kapcsolat ápolása. Ismételten nagy sikernek örvendett e rendezvény. Alkalom került az különböző térségből érkező diákok prezentációjára, amely által mélyebb betekintést nyerhettünk az iskolák tevékenységeibe, hétköznapjaiba s nem utolsó sorban megismerkedhettünk a diáktanácsok munkásságával. Számtalan megvalósításra váró ötlettel gazdagodtunk mindnyájan, amely kivitelezése nem okoz ördöngösséget a közeljövőben.
A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium Diáktanácsa érdekes programokat szervezett mind a diákok, mind a tanárok számára. A Március 15.-i eseményekre való tekintettel, a híres Pilvax kávéház megelevenedett előttünk, s részesei lehettünk e történelmi helyszín életének is. A nagyváradi DT-sek ugyanis egy termet berendeztek , amely a Pilvax kávéház korhű másolata. S ha már a helyszín megidézése került, akkor nem feledkezhetünk el népünk egyik legnagyobb ünnepéről sem, Március 15.-ről, melyen számos magyar elődünk, oly bátorságot tanúsított. Tetteikre egy felolvasás keretein belül is megemlékeztünk, így adózva emléküknek. Felolvasásra került az elmaradhatatlan Petőfi alkotás a Nemzeti dal s sok más tiszteletre méltó mű.
A tábor elérte a célját, ugyanis számtalan immár ismerős arccal találkoztunk, s az előző táborban kialakult barátságok megerősödtek, s számtalan új is kötődött. Meglehet, hogy különböző helyekről érkeztünk, különböző korosztályhoz tartozunk, de egy közös bennünk, éspedig mindannyian Refisek vagyunk, továbbá Isten gyermekei, bárhol is legyünk mindig összetartozunk.
Mindössze egy közös hétvége elég volt ahhoz, hogy egy remek kis csapat összekovácsolódjon, számtalan ismerettel s élménnyel gazdagodjunk, játszva tanuljunk s megismerjünk egy gyönyörű várost: Nagyváradot.
A búcsú mindenki számára nehezen ment, mivel megszoktuk már lassan egymást. De szerencsére nem sokára ismét találkozunk, ugyanis ez a kezdeményezés tovább folytatódik sorra látogatva a testvériskolákat s nyáron visszatérünk a kiindulási ponthoz, Nagytarnára s közösen megépítünk majd egy szalmaházikót. Mondhatni, hogy ez a házikó, kicsit mindannyiunk otthona lesz.
Záróakkordként, megszeretném jegyezni, hogy Refisnek lenni jó, sőt nagyon jó. S nem utolsó sorban köszönjünk a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium vendéglátogatását illetve a DT munkáját, miszerint közösen emlékezhettünk március 15. eseményeire s róhattuk le tiszteletünket nagyjaink előtt.

Beiratkozás a Református Gimnázium óvodájába

Református óvodánk szeretettel várja a leendő kiscsoportosokat a 2017-2018-as tanévre való beiratkozásra.

Református óvodánk szeretettel várja a leendő kiscsoportosokat a 2017-2018-as tanévre való beiratkozásra.

A beiratkozás időpontja: 2017, május 22- június 16, 11 és 15 óra között, a Ioan Slavici 44. szám alatt.

Szükséges iratok:

  • – a gyermek keresztlevélmásolata;
  • – a szülők személyi igazolvány másolata;
  • – a szülők munkahelyi igazolása;
  • – típuskérvény (az óvodában igényelhető);

A nagyobb csoportokba való újrairatkozás időpontja: 2017, május 8-19, 11 és 15 óra között