Felvételi

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ TEOLÓGIA OSZTÁLYBA 2024

A Tanfelügyelőség által elfogadott beiskolázási terv alapján a 2024 - 2025-ös tanévben a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban teológia osztály indul, melyben a betölthető helyek száma 12.

Azok, akik ebbe az osztályba szeretnének jelentkezni, képességpróbán kell részt vegyenek. Erre a próbára 2024. május16 - 17 között lehet beiratkozni az iskola titkárságán, 8:00 - 15:00 órák között.
A képességpróba időpontja: 2024. május 22, szerda, 13:00 óra.
Előzetes eredmények kihirdetése és esetleges óvások fogadása: 2024. május 27.
Végleges eredmények kihirdetése: 2024. május 31.

A képességpróba két részből áll:

Szóbeli vizsga, interjú formájában, minősítéssel (elfogadott vagy elutasított). A felvételizőnek meg kell indokolnia, hogy miért szeretne a Szatmárnémeti Református Gimnázium teológia szakos diákja lenni, el kell mondania egy rövid imádságot vagy verset, elénekelhet egy szabadon választott zsoltárt vagy dicséretet.

Írásbeli vizsga, melynek tematikáját iskolánk honlapján a "Beiratkozás" oldalon lehet megtekinteni, az oldal alján található "Felvételi vizsgatételek a teológia osztályba" linkre kattintva. Az írásbeli vizsga 2 órás lesz. Azok a diákok, akik bejutnak a teológia osztályba, a számítógépes elosztáson már nem vesznek részt. A bejutási eredményt az országos vizsga után fogjuk kiszámolni a Tanügyminisztérium 5243/2022-es számú Rendeletének megfelelően. Az első 12 diák fog felvételt nyerni a teológia szakra, a bejutási eredmények csökkenő sorrendje alapján.

A teológia szakra való beiratkozáshoz szükséges iratok a következők:

- a beiratkozási kérvény melléklete, amelyet azon általános iskola titkársága bocsát ki, amelyben a jelentkező diák végzett

- születési bizonyítvány másolata

- személyi igazolvány másolata

- nyilatkozat arról, hogy a jelentkező diák és szülei elfogadják és betartják a Szatmárnémeti Református Gimnázium belső rendszabályzatát - ezt a dokumentumot beiratkozáskor iskolánk titkárságán lehet kitölteni

- keresztelési bizonylat / igazolás másolata

- lelkészi ajánlólevél, melyet annak az egyházközségnek a lelkésze bocsát ki, amelyikhez a felvételiző tartozik.