Felvételi

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2022

A Tanfelügyelőség által elfogadott beiskolázási terv alapján a 2022 - 2023-as tanévben a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban a következő líceumi osztályok indulnak:

Filológia szak. Betölthető helyek száma: 13. A szak kódja: 137
Természettudományok (intenzív angol) szak. Betölthető helyek száma: 26. A szak kódja: 138
Gazdasági szakértő szak. Betölthető helyek száma: 24. A szak kódja: 139

Mindazok, akik ezekbe az osztályokba szeretnének bejutni, azok felvételi vizsga nélkül, a számítógépes elosztás révén kerülhetnek be iskolánkba. Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy a beiratkozási lap kitöltésekor a kívánt szaknak megfelelő kódszámot írják be az első helyre. A számítógépes elosztás időpontja 2022. július 1.

Teológia szak. Betölthető helyek száma: 12. A szak kódja: 140.

Azok, akik ebbe az osztályba szeretnének jelentkezni, képességpróbán kell részt vegyenek. Erre a próbára 2022. május16 - 17 között lehet beiratkozni az iskola titkárságán, 8:00 - 15:00 órák között. A képességpróba időpontja: 2022. május 19, csütörtök, 15:00 óra. Eredmények kihirdetése: 2022. május 23. A képességpróba két részből áll:

Szóbeli vizsga, interjú formájában, minősítéssel (elfogadott vagy elutasított). A felvételizőnek meg kell indokolnia, hogy miért szeretne a Szatmárnémeti Református Gimnázium diákja lenni, el kell mondania egy rövid imádságot vagy verset, illetve be kell mutatnia egy bibliai történetet. A javasolt történetek jegyzékét iskolánk honlapján a Beiratkozás oldalon lehet megtekinteni.
Írásbeli vizsga - ebben az évben az írásbeli vizsga elmarad. Az írásbeli vizsga eredményét a felvételiző V-VIII osztályos vallás jegyeinek az átlaga fogja helyettesíteni. Azok a diákok, akik bejutnak a teológia osztályba, a számítógépes elosztáson már nem vesznek részt. A bejutási eredményt az országos vizsga után fogjuk kiszámolni az országos vizsgán elért eredmény és a vallás jegyek négyéves átlaga alapján. Az első 12 diák fog felvételt nyerni a teológia szakra, a bejutási eredmények csökkenő sorrendje alapján.

A teológia szakra való beiratkozáshoz szükséges iratok a következők:

- a beiratkozási kérvény melléklete, amelyet azon általános iskola titkársága bocsát ki, amelyben a jelentkező diák végzett

- születési bizonyítvány másolata

- személyi igazolvány másolata

- nyilatkozat arról, hogy a jelentkező diák és szülei elfogadják és betartják a Szatmárnémeti Református Gimnázium belső rendszabályzatát

- lelkészi ajánlólevél, melyet annak az egyházközségnek a lelkésze bocsát ki, amelyikhez a felvételiző tartozik.