Felvételi

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2021

A Tanfelügyelőség által elfogadott beiskolázási terv alapján a 2021 - 2022-es tanévben a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban a következő líceumi osztályok indulnak: 

Filológia szak. Betölthető helyek száma: 13. A szak kódja: 133
Matematika - informatika (intenzív informatika) szak. Betölthető helyek száma: 13. A szak kódja: 134
Természettudományok (intenzív angol) szak. Betölthető helyek száma: 13. A szak kódja: 136
Gazdasági szakértő szak. Betölthető helyek száma: 24. A szak kódja: 132

Mindazok, akik ezekbe az osztályokba szeretnének bejutni, azok felvételi vizsga nélkül, a számítógépes elosztás révén kerülhetnek be iskolánkba. Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy a beiratkozási lap kitöltésekor a kívánt szaknak megfelelő kódszámot írják be az első helyre. A számítógépes elosztás időpontja 2021. július 24. Akik bejutottak, július 25 - 28 között foglalhatják el helyeiket az iskola titkárságán, ellenkező esetben elveszítik a bejutási helyüket. 

Teológia szak. Betölthető helyek száma: 12. A szak kódja: 135. 

Azok, akik ebbe az osztályba szeretnének jelentkezni, képességpróbán kell részt vegyenek. Erre a próbára 2021. június 7 - 14 között lehet beiratkozni az iskola titkárságán, 9:00 - 14:00 órák között. A képességpróba időpontja: 2021. június 16, szerda, 13:00 óra. A képességpróba két részből áll: 

Szóbeli vizsga, interjú formájában, minősítéssel (elfogadott vagy elutasított). A felvételizőnek meg kell indokolnia, hogy miért szeretne a Szatmárnémeti Református Gimnázium diákja lenni, el kell mondania egy rövid imádságot vagy verset, illetve be kell mutatnia egy bibliai történetet. A javasolt történetek jegyzékét iskolánk honlapján a Beiratkozás oldalon lehet megtekinteni. 
Írásbeli vizsga - ebben az évben az írásbeli vizsga elmarad. Az írásbeli vizsga eredményét a felvételiző V-VIII osztályos vallás jegyeinek az átlaga fogja helyettesíteni. Azok a diákok, akik bejutnak a teológia osztályba, a számítógépes elosztáson már nem vesznek részt. A bejutási eredményt az országos vizsga után fogjuk kiszámolni az országos vizsgán elért eredmény és a vallás jegyek négyéves átlaga alapján. Az első 12 diák fog felvételt nyerni a teológia szakra, a bejutási eredmények csökkenő sorrendje alapján. 

A teológia szakra való beiratkozáshoz szüksége iratok a következők: 

- a beiratkozási kérvény melléklete, amelyet azon általános iskola titkársága bocsát ki, amelyben a jelentkező diák végzett

- születési bizonyítvány másolata

- személyi igazolvány másolata

- a szülők személyi igazolványának másolata

- orvosi igazolás

- nyilatkozat arról, hogy a jelentkező és szülei elfogadják és betartják a Szatmárnémeti Református Gimnázium belső rendszabályzatát

- lelkészi ajánlólevél, melyet annak az egyházközségnek a lelkésze bocsát ki, amelyikhez a felvételiző tartozik

- iskolai igazolás a felvételiző V-VIII osztályos év végi átlagairól vallás tantárgyból.