Felvételi

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020, LICEUL REFORMAT SATU MARE ORGANIZEAZĂ PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA A IX-A PROFIL TEOLOGIC – 28 LOCURI
ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR SE FACE ÎN DATA DE 13 ȘI 14 MAI ORELE 9-15 LA SECRETARIATUL LICEULUI.
DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI LA RELIGIA REFORMATĂ -16 MAI, ORA 15.
ACTE NECESARE
-ANEXA LA FIȘA DE ÎNSCRIERE PENTRU PARTICIPAREA LA PROBELE DE APTITUDINI
-COPIE XEROX DUPĂ CERTIFICATUL DE NAȘTERE
-COPIE XEROX DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE
TOTODATĂ LA LICEUL REFORMAT SE DESFĂȘOARĂ PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ ȘI GERMANĂ DE LA ORA 15.

DIRECTOR,
Póti Eduard János

FELVÉTELI ·VIZSGATÉTELEK
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület· gimnáziumainak
IX.ostályábaBIBLIAISMERET


Ószövetség
Isten teremtő munkája: a világ és az ember (1 Móz. 1-2 részek)
A bűn és annak következményei (1Móz. 3; 4,1-13)
Isten ítélete és Noéval kötött szövetsége (1Móz. 6-9 részek)
Ábrahám próbatétele (1Móz. 22)
Mózes születése és elhívása (2Móz. 2-3 részek)
Isten gondviselése (2Móz. 15,22-27 és 16-17 részek)
Szövetségkötés és Törvény (2Móz. 19-20 részek)
Sámuel királlyá keni Dávidot (1Sám 16)
Salamon király bölcsessége (1Kir. 13)
Illés próféta (1Kir. 17-19 rászek
Újszövetség
Jézus születése (Lk. 2)
Keresztelő János szolgálata (Mt. 3)
A kánai mennyegző (Jn. 2)
Jézus megdicsőülése a Tábor hegyén (Lk. 9,28-36)
Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd (Lk. 10,25-37)
A tíz leprás meggyógyítása (Lk. 17,11-19)
Jézus bevonulása Jeruzsálembe (Lk. 19)
Nagycsütörtök eseményei (Lk.22,1-39)
Jézus szenvedése és halála (Lk. 23,26-56)
Jézus feltámadása és a feltámadás utáni megjelenései(Jn. 20-21 részek)
Áldozócsütörtök (Ap.Cel. 1)
Pünkösd (Ap.Csel.2)

ÉNEKANYAG
ZSOLTÁROK
XXV. Szívemet hozzád emelem
XXXV.Perelj uram perlőimmel
XLII. Mint a szép híves patakra
L. Az erős Isten uraknak Ura
LXV. A Sionnak hegyén Úr Isten
LXVI. Örvendj egész föld az Istennek
LXXX. Hallgass meg Izráel pásztora
LXXXIV. Oh seregeknek Isten
LXXXIX. Az Úrnak irgalmát
XC. Tebenned bíztunk
CXXXVIII. Dicsér téged teljes szívem

Dicséretek:32, 63, 81, 100, 200, 236, 263, 287, 290, 389, 396, 397.