Szavalóversenyt tartottak a Református Gimnáziumban – 2018.02.02

Csütörtök délután újra összemérték tudásukat a régió legtehetségesebb szavalói, ugyanis immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a Református Gimnáziumban a Mihai Eminescu előtt tisztelgő szavalóversenyt.

Hogy a verseny már rég átlépte a Refi, mi több, a municípium határait is, mi sem bizonyítja jobban, minthogy idén is több megye iskolái képviseltették magukat a versmondó versenyen. A legmesszebbről a sepsiszentgyörgyi és a marosvásárhelyi Református Kollégiumok diákjai érkeztek, de szép számban képviseltették magukat a Szilágy és a Bihar megyei iskolák is.

A szavalók öt versenycsoportban indulhattak: egyesek verseket felhasználva színdarabot adtak elő, mások a legmeghatározóbb versek segítségével idézték meg a román költő szellemét. Kétségtelen, hogy legnehezebb dolga a szavalóknak volt, azonban a zsűrinek sem volt könnyű döntenie, ugyanis a nevezők igencsak kitettek magukért. A zsűriben ez alkalommal Natalia Bolos és Gál Gyöngyi szaktanfelügyelők, Nicu Sever Miclaus iskolán kívüli tevékenységekért felelős tanfelügyelő, Anca Similar színésznő és Doru Iurcenco rendező foglaltak helyet.

A tartalmas délutánt követően a nyertesek neveit is kihírdették. Ami a színdarab formájában feldolgozott versek csoportját illeti, a Reformátius Gimnázium csapata vitte el az első helynek járó díjat, a tagok: Varga Gabriella (11. C), Moroz Hannelore (11.C) és Kovács Norbert (10. A). A második helyre a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium versenyzői állhattak: Fákó Hunor (9.), Pulugor Attila Krisztián (10.) és Sánta Richárd (10.).

A következő csoportban (Ipostaze lirice: Eminescu si despre Eminescu) az általános iskolásoknak járó első díjat Botos Julianna, a nagykárolyi Vasile Lucaciu Általános Iskola ötödik osztályos diákja kapta. A dobogó második fokára az Aurel Pop Művészeti Líceum hatodikos tanulója, Oláh Anna állt. Őt két szatmárhegyi kisdiák, Fehér Nóra és Erdei Karola követte.

A középiskolásoknak járó első díjat Varga Gabriella, a Református Gimnázium 11.C-s diákja kapta. Másodikként a Kölcsey Ferenc Főgimnázium 10. osztályos diákja, Rist Gabriella végzett. A harmadik helyezett pedig Dicső Dorottya, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum 10. osztályos tanulója lett. Dícséretben Blatniczki Dóra, az Aurel Pop Művészeti Líceum 12.B osztályos diákja részesült.

Az Eminescu in solfegiu címet viselő csoportban első helyre a Refi diákjai kerültek: Pléban Ingrid, Varga Viktória, Szilágyi Balázs, Varga Máté și Markocsán Alexandra, mindannyian a 11. B osztály tanulói. Második helyért járó elismerésben részesült a nagyváradi Varga Noémi, a Loranttfy Zsuzsanna Református Gimnázium tízedikes diákja. Harmadik helyen pedig Gál Stefánia, a  nagykárolyi Vasile Lucaciu Általános Iskola tanulója végzett.

Az Eminescu (ÎNTRE)VEDERE și VIZIUNE című szekció első helyezettje Incze Júlia, aki Sepsiszentgyörgyről érkezett városunkba. Másodikként a 10. Számú Általános Iskola diákja, Palatás Petra végzett, harmadikként pedig Bereczky Patricia Kitty, aki az Aurel Popp 12. B osztályos tanulója.

Végül, de nem utolsósorban a Glas de condei névre hallgató csoportban a prózai előadásért járó első helyen Kiss Dániel sepsiszentgyörgyi diák végeztt, a lírai előadásáért pedig első helyet érdemelt Antal Alexandra, aki a Református Gimnázium 11. C-s tanulója. Másodikként Liszkai Keyti, a Refi 11. A-s diákja végzett, őt pedig Szabó Izabella, a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum 11. A-s tanulója követte.

A szavalóverseny támogatói: Szatmár Megyei Tanfelügyelőség, Szatmári Református Egyházmegye, Szatmárnémeti Északi Színház, Szatmár-Németi Református Egyházközség, Evenimente Transilvania (hangosítás).

Beiratkozás a Református Gimnázium óvodájába

Református óvodánk szeretettel várja a leendő kiscsoportosokat a 2017-2018-as tanévre való beiratkozásra.

Református óvodánk szeretettel várja a leendő kiscsoportosokat a 2017-2018-as tanévre való beiratkozásra.

A beiratkozás időpontja: 2017, május 22- június 16, 11 és 15 óra között, a Ioan Slavici 44. szám alatt.

Szükséges iratok:

  • – a gyermek keresztlevélmásolata;
  • – a szülők személyi igazolvány másolata;
  • – a szülők munkahelyi igazolása;
  • – típuskérvény (az óvodában igényelhető);

A nagyobb csoportokba való újrairatkozás időpontja: 2017, május 8-19, 11 és 15 óra között

Megemlékeztünk október 6-ról

Győzelemhez nem kellenek embertengerek, csak Istenben bízó erős jellemek! Ezzel a gondolattal nyitotta meg Varga Szilárd Csaba, a Református Gimnázium iskolalelkésze a minden évben megrendezésre kerülő október 6-i megemlékezést, mellyel a mindenkori 7. osztály az aradi 13 vértanú előtt rója le kegyeletét. Az  1948 – 1949 – es események időben talán távol vannak tőlünk, de […]

Győzelemhez nem kellenek embertengerek, csak Istenben bízó erős jellemek!

Ezzel a gondolattal nyitotta meg Varga Szilárd Csaba, a Református Gimnázium iskolalelkésze a minden évben megrendezésre kerülő október 6-i megemlékezést, mellyel a mindenkori 7. osztály az aradi 13 vértanú előtt rója le kegyeletét. Az  1948 – 1949 – es események időben talán távol vannak tőlünk, de még távolabb vannak az Ószövetség-i történetek, melyek olyan kiválasztottakról szólnak, mint Gedeon, aki Isten elhívásának engedve 300 izraelitával szállt szembe a 135000 – es midianita sereggel. Gedeon akkor győzött, a szabadságharc pedig látszólag elbukott. Isten azonban a látszólagos bukások által is győzelmet arathat, miként Krisztus által a Golgotán. Krisztus által az örök élet szabadságát, a szabadságharc mártírjai vérén pedig nemzetünk szabadságát munkálta Istenünk.  Isten pedig mindig beteljesíti akaratát, mindig mellettünk van, és ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. A felvezetés után került sor a színvonalas kis műsorra, mely három tanárnő, Higyed Gyöngyi, Lovász Erzsébet és Székely Tünde áldozatos munkáját dicséri. Az ünneplőbe öltözött diákok által megtelt az intézmény díszterme, az előadók bizonyságtétele által pedig megtelt a résztvevők szíve azzal a bizonyossággal és reménységgel, hogy minden időben születnek majd olyan nemes lelkek, akik életük és vérük által bátran vállalják az Istentől kapott küldetést, hitük, nemzetük és szabadságuk védelmében „ad maiorem Dei gloriam”, Isten nagyobb dicsőségére.