Hollandok érdeklődése a helyi református oktatásról

A Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalban értékes találkozóra került sor, folyó év október 3-án az egyházmegye képviselői, esperese Király Lajos, főgondnoka Puskás Csaba a Szatmárnémeti Református Gimnázium vezetősége, valamint két holland alapítvány között.

A Hulp Oust-Europa alapítványt Piet Booij és Gert Cammeraat képviselte, illetve a Ondersteuning Gereformeed Owdderwys alapítványt Arie Deelen képviselte. Az egyik alapítvány a kelet európai oktatással, a másik pedig diakóniával foglalkozik.

Nagy segítségükre volt Keresztúri Sándor Zsolt a nyelvi akadályok leküzdésében. Az alapítvány munkatársai érdeklődtek afelől, hogy hogyan folyik az oktatás a gimnáziumban, illetve a hozzá tartozó óvodákban, hogy a gyerekek milyen társadalmi közegből érkeznek. Az iskola igazgatója Poti Eduard-János elmondta, hogy az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a hitben való nevelésre, illetve a magyar kultúra ápolására megőrzésére.

Elek Kinga aligazgató azt is elmondta szeretnének hangsúlyt fektetni a tanári kar lelki összekovácsolására. Nagy érdeklődéssel hallgatták a terveket az épülő új óvodákról és bölcsődékről. Kérték a hollandok segítségét, az elinduláshoz, illetve ahhoz, hogy új innovatív módszereket tanulhassanak tőlük. Megígérték, hogy segédkezet nyújtanak.

Több lehetőség is felmerült, akár az ott tanulás, akár partneróvodai kapcsolatok kialakítása, akár ottani képzéseken való részvétel. Istennek legyen hála az alapítványi segítségért.

„Nagy öröm számunkra, hogy induló óvodáinkban minőségi munka mellett újdonsággal is szolgálhatunk az ide iratkozó gyerekeknek és szüleiknek.” – számolt be lapunknak Szilágyi Noémi óvodaigazgató.