“Iskolakóstolgató” a Refiben

Iskolakóstolgató foglalkozásra került sor 2024. április 6-án, szombaton a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban. A legkisebbeket és a szülőket  a tanítók fogadták, ezt követően Ilonczai Zsombor tiszteletes úr egy igét helyezett a jelenlévők szívére. Ezután bemutatkozott Elek Ramóna tanító néni, aki a szeptemberben induló előkészítő osztály „kapitánya”  lesz. Pillanatok alatt varázslatos hangulatba kerültek a jelenlévők, mert Ramóna […]

Iskolakóstolgató foglalkozásra került sor 2024. április 6-án, szombaton a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban.

A legkisebbeket és a szülőket  a tanítók fogadták, ezt követően Ilonczai Zsombor tiszteletes úr egy igét helyezett a jelenlévők szívére. Ezután bemutatkozott Elek Ramóna tanító néni, aki a szeptemberben induló előkészítő osztály „kapitánya”  lesz.

Pillanatok alatt varázslatos hangulatba kerültek a jelenlévők, mert Ramóna tanci gitárszó kíséretében egy képzeletbeli hajóutazásra hívta a gyermekeket, az énekkel az volt a célja, hogy kicsalogassa anyuka, apuka öléből a kis „matrózokat”.

A hajó utazás során több szigeten kötöttek ki, amelyeken különféle  „iskolás” feladatokat kellett megoldani. Az ÍRország és OLVASváros szigetén barangoltak, majd a NUMERE sziget, a SZÁMORSZÁG LOGIKA város, az ÉNEK, végül a MŰVÉSZETEK szigetére is elhajóztak, miután egy bátorságpróba keretén belül átmentek egy cápákkal teli víz fölötti hídon.

Amíg a gyerekek kézműveskedtek és ügyességi játékokat játszottak, a szülőkkel beszélgetett Póti Eduárd – János iskolaigazgató, Simpf-Boros Imola iskolai tanácsadó és Elek Ramóna tanító néni. Az intézmény vezetője bemutatta az iskolai életet, és beszélt a beiratkozás körülményeiről. Az iskolai tanácsadó az iskolaérettségről tájékoztatott, illetve  beszélt arról, hogy hozzá milyen esetekben érdemes fordulni, miben tud ő a gyerekek és szülők valamint a pedagógusok segítségére lenni.

Aki a nyílt napon jelen volt, világos képet kapott arról, hogy a Református Gimnáziumban karöltve együtt dolgozik mindenki, a gyermekek fejlődése érdekében!

Szeretettel várjuk a beiratkozókat!

(lejegyezte: Mekker Melinda tanító néni)

Kultúra nélkül nincs jövő!

A Szatmárnémeti Református Gimnázium Szülői Bizottság Egyesület alapító tagjai együtt vallják: Kultúra nélkül nincs jövő! Ennek érdekében igyekeznek minden lehetőséget megragadni, hogy a meghirdetett pályázatokat teljes mértékben kihasználják az események támogatása vagy leltári tárgyak beszerzését illetően. Az elmúlt esztendőben a Bethlen Gábor Alap Z.R.T. által kiírt pályázat keretében az egyesület 600.000 Forint támogatásban részesült, mely […]

A Szatmárnémeti Református Gimnázium Szülői Bizottság Egyesület alapító tagjai együtt vallják: Kultúra nélkül nincs jövő!

Ennek érdekében igyekeznek minden lehetőséget megragadni, hogy a meghirdetett pályázatokat teljes mértékben kihasználják az események támogatása vagy leltári tárgyak beszerzését illetően.

Az elmúlt esztendőben a Bethlen Gábor Alap Z.R.T. által kiírt pályázat keretében az egyesület 600.000 Forint támogatásban részesült, mely összeget iskolánk bútorzatának gyarapítására fordított az egyesület, amelyet ezúton is megköszönünk.

Rendhagyó ünneplés a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban

Minden ember életében vannak olyan alkalmak, amikor hevesebben dobog a szív, amikor büszkeségtől duzzad a mell, vagy mosolyra görbül a száj, és valami megmagyarázhatatlan bizsergés kerít hatalmába. Ilyen nap és ilyen alkalom március 15, a magyar nemzet születésnapja! 1848 eseményei máig visszhangzanak minden magyar szívében, hisz a szabadságszeretet, az önrendelkezés joga és a tenni akarás  […]

Minden ember életében vannak olyan alkalmak, amikor hevesebben dobog a szív, amikor büszkeségtől duzzad a mell, vagy mosolyra görbül a száj, és valami megmagyarázhatatlan bizsergés kerít hatalmába. Ilyen nap és ilyen alkalom március 15, a magyar nemzet születésnapja! 1848 eseményei máig visszhangzanak minden magyar szívében, hisz a szabadságszeretet, az önrendelkezés joga és a tenni akarás  nyugtalanító lüktetése mintha génjeinkbe lenne kódolva.  Nem is telhet el egyetlen év sem anélkül, hogy nemzetünk nagyjai előtt tiszta szívvel és Isten iránti hálával tisztelegjenek azok, akik egy vérből valók.

Ennek lehetett részese egy napra  a Szatmárnémeti Református Gimnázium nagy családja, amikor 2024. március 15-én reggel 8 órától három magyar huszár látogatta végig az osztályokat, felolvasva a 12 pontot, és kiosztva egy szórólapot, amelyen a Kossuth nóta sorai voltak olvashatók. Ekkor még senki sem sejtette, hogy mindez mit takar.

Nagyszünetben azonban a tanítók és tanárok ajkáról elhangzott a vezényszó, miszerint minden diáknak le kell menni az udvarra. Az udvaron eközben Béres Kristóf, az iskola diákja játszotta a jól ismert forradalmi nóták rigmusait, majd adott jelre az udvarra nyíló ajtókon a diákság is özönleni kezdett. A tanárok és diákok így időközben egy Flash Mob résztvevőivé váltak azáltal, hogy egyszerre énekelték a jól ismert Kossuth nóta örökérvényű sorait. Az ünnepi előkészület igazi nagy családdá kovácsolta az iskola vezetőségét, pedagógusait és diákjait.

Ezt követően 12 órától a Láncos-templomban ünnepi istentisztelettel folytatódott a megemlékezés, ahol Varga Szilárd Csaba iskolalelkész hirdette Isten üzenetét, Józsué 1.9 és Bírák 6:12-16 alapján, kiemelve, hogy Isten ma is bárkiből rettenthetetlen hőst tud formálni, amennyiben a szívben alázatot, szerénységet és hitet talál. Ahogy a bibliai korban Isten elhívta Mózest, Józsuét vagy Gedeont, akik alkalmatlanságukra, fiatal korukra vagy testi erőtlenségükre hivatkozva megpróbáltak menekülni a felelősség elől, ám később az Ő segítségével mégis dicső tetteket végrehajtva kaptak helyet az utókor emlékezetében, úgy hívta el 1848-ban  Petőfit, Jókait, Batthyányit, Kossuthot, Gábor Áront és mindazokat, akik áldozatukkal helyet kaptak magyar történelmünk és szívünk panteonjában. A nehéz idők rendkívüli embereket kívánnak, akiket Isten újra meg újra elhív, hogy népük és nemzetük érdekét szolgálva egy szebb és  jobb jövőt teremthessen.

Az igehirdetés után lelkipásztor köszöntötte az ünneplőket, többek között Lukács Dénes főtanfelügyelő helyettest, aki jelenlétével megtisztelte iskolánkat, majd pedig felkérte az iskola igazgatóját, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Az igehirdetésre reflektálva Póti Eduárd – János iskolaigazgató elmondta, hogy valóban nehéz időket élünk, és újra szükség lesz az összefogásra ahhoz, hogy a világban munkálkodó sötét erők el ne tiporhassák azokat, akik nemzetben gondolkodnak, akiknek mércéje a hit, a szeretet és a szabadság. Az ünnepi beszédet követően Nagy Máté, iskolánk diákja egy zongorajátékkal örvendeztette meg az egybegyűlteket, majd pedig az iskola diákjai idézték meg 48’ eseményeit ünnepi műsorukkal. Az ünnepi együttlét Kánya Jázmin hegedűkíséretével a nemzeti imával zárult. Köszönet illeti mindazokat, akik tevékenyen részt vettek az események megszervezésében és lebonyolításában: RED diáktanács, Erdei-Árva Erika, Higyed Gyöngyi, Mátyás Erika tanárnők. Isten áldja nemzetünket! Tisztelet a hősöknek! (Varga Szilárd Csaba iskolalelkész)

Nagyot villantottak a szatmári refisek!

A böjti időszak az a periódus, amikor a keresztyén ember talán egy kicsit jobban érzi Isten jelenlétének hiányát, és a hétköznapok rohanásából kiszakadva, néhány csendes perc erejéig hálatelt szívvel fordul Teremtője felé.  Napjainkban sajnos egyre kevesebb az őszinte Isten kereső lélek, ezért jó, ha vannak olyan alkalmak, amelyek nemcsak az egymással való találkozást, de az […]

A böjti időszak az a periódus, amikor a keresztyén ember talán egy kicsit jobban érzi Isten jelenlétének hiányát, és a hétköznapok rohanásából kiszakadva, néhány csendes perc erejéig hálatelt szívvel fordul Teremtője felé.  Napjainkban sajnos egyre kevesebb az őszinte Isten kereső lélek, ezért jó, ha vannak olyan alkalmak, amelyek nemcsak az egymással való találkozást, de az Ige fölötti együtt gondolkodást is lehetővé teszik.

Ilyen áldott alkalom volt az elmúlt héten a Nagyenyeden tartott Országos Bibliaismereti Vetélkedő, amelyen Erdélyből és Partiumból 11 református iskola csapata mérhette össze tudását János evangéliuma alapján. Városunkat a Szatmárnémeti Református Gimnázium csapata (Bors Hajnalka 12. A, Szabó Amira 9. C, Mezei Tamás 9. C és Tar Tamás 9. C)képviselte, akiket Varga Szilárd Csaba iskolalelkész kísért el a versenyre.

A résztvevő diákok több versenynemben bizonyíthattak, úgymint tárgyi tudás, ének, rajz és kreativitás. A szatmári Refi diákjai hősiesen helyt álltak a próbákon, és így végül bezsebelhették a megtisztelő első helyet,  amellyel újra bebizonyították, hogy a szatmári diákok a kihívásokban mindig meglátják a lehetőséget!

Az eredményhirdetés után a diákok és az iskola lelkésze nem titkolt büszkeséggel és mérhetetlen hálával köszönte meg Istennek a szép eredményt és az egymással való találkozás lehetőségét. Hálás köszönet illeti a felkészítőket, Székely Tünde és Higyed Gyöngyi tanárnőket is!

Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség!

Stratégiai tervező hétvégén a Szatmárnémeti Református Gimnázium Diákpresbitériuma

2023 novemberének harmadik hétvégéjén a Szatmárnémeti Református Gimnázium Diákpresbitériuma egy egész hétvégés programon vett részt a nagytarnai Eco Sun Home ifjúsági táborban. A program keretén belül a Szatmárnémeti Református Gimnázium Diákpresbitériuma újra fogalmazta identitását, ennek megfelelően újra alkotta alapszabályzatát is. Sikeresen összeállítottuk éves tevékenységi tervünket, valamit megerősítettük a jelenlegi vezetést az elnökségben. A szálláslehetőséget a […]

2023 novemberének harmadik hétvégéjén a Szatmárnémeti Református Gimnázium Diákpresbitériuma egy egész hétvégés programon vett részt a nagytarnai Eco Sun Home ifjúsági táborban.

A program keretén belül a Szatmárnémeti Református Gimnázium Diákpresbitériuma újra fogalmazta identitását, ennek megfelelően újra alkotta alapszabályzatát is. Sikeresen összeállítottuk éves tevékenységi tervünket, valamit megerősítettük a jelenlegi vezetést az elnökségben.

A szálláslehetőséget a Szatmári Református Egyházmegye támogatásából élvezhettük. Szintén nagylelkű támogatója volt az eseménynek a Communitas Alapítvány, amely az útiköltség térítésével örvendeztette meg a diákokat.

A hétvégén összesen 18 diák vett részt Varga Szilárd iskolalelkész és Kótai Levente tanár úr kíséretében.

Utolsó közös kiránduláson a Refis nyolcadikosok

A pandémia sok közös eseménytől fosztotta meg a Refis diákokat is. Elmaradt az ötödikesek “picúravató” ünnepsége, az “Iskola másként” hete, a sok színes program a Reformáció emlékünnepén, a szalagtűző és sorolhatnánk. Talán leginkább a ballagási ünnepség és a várva várt bankett “megtiltása” volt a legfájóbb pont. Az elmúlt években ballagók életéből kimaradt annak az örvendetes […]

A pandémia sok közös eseménytől fosztotta meg a Refis diákokat is. Elmaradt az ötödikesek “picúravató” ünnepsége, az “Iskola másként” hete, a sok színes program a Reformáció emlékünnepén, a szalagtűző és sorolhatnánk.

Talán leginkább a ballagási ünnepség és a várva várt bankett “megtiltása” volt a legfájóbb pont. Az elmúlt években ballagók életéből kimaradt annak az örvendetes alkalomnak a megünneplése, hogy elérkezett egy iskolai szakasznak a vége és ugyanakkor egy újnak a kezdete.

Az idei nyolcadikosok szerencsésnek mondhatják magukat, hiszen nekik megadatott, hogy maszk nélkül lehessenek végzősök, sőt az is, hogy együtt kirándulhassanak.

Május 20-án indultak útnak gyerekek és szülők azzal a céllal, hogy egy nagyszerű hétvégét töltsenek együtt. A kirándulás célpontjául Hadadra esett a választás, melynek híres középkori református temploma és evangélikus temploma is van.

A Wesselényi család az 1700-1800 -as években két csodálatos kastélyt is építtetett Hadadon, a Refis nyolcadikosok ezek egyikében, a Degenfeld kastélyban tölthettek egy csodálatos hétvégét.

A kétnapos kirándulás során nem maradt el a közös éneklés és szalonnasütés, ahogyan természetesen a játék sem. A foci mellett a számháború is nagy kedvencnek számított, felejthetetlen emlékeket vihettek magukkal a diákok.

A gyerekek csapatokban dolgoztak: ötletes neveket választottak maguknak, illetve egy mottót, mely a tagokat jellemzi. Minden csapat egyedi zászlót készített, majd beszélgettek múltról és jövőről: Sámson élettörténetén keresztül összegezték az elmúlt éveket és tervezték a jövőt.

Sok szülő csak szombaton tudott csatlakozni a csapathoz, a közös étel elkészítése jó alkalom volt a beszélgetésre, régi történetek felelevenítésére.

Én úgy gondolom, hogy az Úr nagy ajándéka, hogy együtt lehettünk. Az egyik szülő nagyszerűen megfogalmazta az érzést, mellyel eljöttem erről a kirándulásról: „A hadadi kirándulás élményekben gazdagon telt el. Személy szerint én nagyon sajnálom, hogy ezek a gyerkőcök, akik közel s tova kilenc évig, vagy annál többet is (gondolok az óvodára) együtt voltak, a nyolcadik befejeztével elválnak egymástól. Szemeink előtt nőttek fel, lettek szép lányokká és sudár fiúkká az évek alatt. Bízom benne, hogy közöttük a barátság a jövendőben is meg fog maradni. De abban is reménykedem, hogy a szülők között is kialakult „barátságok” sem felejtődnek el. Isten áldása legyen gyermekeink életén, vizsgáján, jövendőjén.”

Ezúton szeretném megköszönni Ilonczai Zsombor és Kovács Mátyás tiszteletes uraknak a közreműködést, valamint a hadadi Degenfeld egyházi központnak a lehetőséget, hogy ott tölthettünk ezeket a felejthetetlen napokat. Örülök annak, hogy az Úr akaratából része voltam a gyermekek életének és osztályfőnökük lehettem négy éven át. Isten áldja további életüket és adja, hogy az iskolánkban kapott tudást kamatoztatni tudják a későbbiekben!

Apjok – Kun Noémi, osztályfőnök

Pillanatképek a Gazdasági Szakértő Tagozat szakmai gyakorlatárólECL nyelvvizsgák

Kedves Diákok! Ha angol, német, vagy olasz nyelvből európai nyelvvizsgát szeretnétek tenni, továbbra is beiratkozhattok a Református Gimnázium titkárságán. A februári szesszióra JANUÁR 10-ig lehet iratkozni, de csak angol és német nyelvből, csak B2 és C1 szintre. FEBRUÁR 4-én A2 (angol/német), B1(német), C1(angol/nèmet) FEBRUÁR 5-én B2 ( angol/nèmet) Vizsgadíjak: Angol B2 és C1 – 105 […]

Kedves Diákok!

Ha angol, német, vagy olasz nyelvből európai nyelvvizsgát szeretnétek tenni, továbbra is beiratkozhattok a Református Gimnázium titkárságán.

A februári szesszióra JANUÁR 10-ig lehet iratkozni, de csak angol és német nyelvből, csak B2 és C1 szintre.

FEBRUÁR 4-én A2 (angol/német), B1(német), C1(angol/nèmet)

FEBRUÁR 5-én B2 ( angol/nèmet)

Vizsgadíjak: Angol B2 és C1 – 105 Euro

Német B2 130 Euro C1 – 140 Euro

A vizsga helyszíne: A Szatmárnémeti Református Gimnázium

Jelentkezni online a következő weboldalon lehet központunk kiválasztásával: https://ecl.org.ro/ro/info-candidati/inscrieri, de az iskola titkárságán is lehet, itt kell befizetni a vizsgadíjat is lejben, napi árfolyamon.

Örömmel nyugtáztuk, hogy a 2020-as évben a romániai ECL központok rangsorában a Református Gimnáziumban csaknem két évtizede működő központ első helyezett lett! Ez is igazolja a központban közreműködő tanárok magas szakmai kompetenciáját.

Gratulàlunk a decemberben vizsgázó diákoknak! Nyelvvizsgaközpontunkban mindenki sikeresen vizsgázott!