Diáktanács és Presbitérium

A Szatmárnémeti Református Gimnázium Diákpresbitériuma

„Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek felvigyázóvá tett titeket”

(ApCsel 20,28)Egy jó oktatási intézményben a tárgyi tudás mellettkulcsfontosságú a diákok lelki fejlődése és erkölcsi nevelése is, hogy a tanulmányok végéhez érve a fiatalok megtanuljanak felelősséget vállalni önmagukért és másokért. Ez az örökös vágy csak úgy lehet valósággá, ha a pedagógusok és diákok, egymást kölcsönösen becsülik és segítik, éppen ezért iskolánkban diákpresbitérium működik, melynek tagjait minden tanév elején a tanulók választanak meg. Az általános iskolai oktatástólkezdődően, osztályonként két presbitert választanak a diákok. Az első gyűlés alkalmával az iskolalelkész vezetésével a presbiterek megválasztják az elnökség tagjait: főgondnok, gondnok és pénztáros-jegyző.

A diákpresbitérium egy olyan szervezet, amelynek tagjai sokrétű és áldásos tevékenységet folytatnak: felügyelik adiákok lelki és erkölcsi életét;elősegítik a tanulók és az oktatók közötti kapcsolatot; továbbítják a diákok panaszait vagy kéréseit az iskola vezetőségének; részt vesznek az iskolai rendezvények és vetélkedők lebonyolításában; különböző diakóniai feladatokat látnak el; tanácsaikkal, ötleteikkel és észrevételeikkel segítik az iskolalelkész szolgálatát stb.A presbiter felelősségteljes viselkedésével, erkölcsös életével, szép magaviseletével példát mutat az iskola minden diákjának, így teljesíti keresztyén kötelességét.

Nem titkolt vágyunk többek között az is, hogy intézményünk falai közül kikerülve, felnőttekként a gyülekezeteinkben vigyék tovább a jó példát, másokat is buzdítva arra, hogy részt vállaljanak a közösség szolgálatában.


A diákpresbitérium egy olyan keresztyén jellegű diákszervezet, amely gimnáziumunkban évente megújul. A presbitérium tagjai a gimnázium diákjaiból kerülnek ki úgy, hogy minden osztályban az illető osztályközösség megválaszt egy diákot, aki a közösség bizalmát élvezi és aki képviseli majd az osztályt a diákpresbitériumban. A diákszervezet élén a gondnok és segédje áll, ők hívják össze kétheti rendszerességgel a tagokat a gyűlésekre, amelyeken megbeszélik azokat a kértdéseket, felmerülő problémákat, amelyek a diákokat érintik, valamint előkészítik és megszervezik azokat az eseményeket, amelyeket a presbitérium felvállal. Ilyenek a Gólyabál, a Reformáció Emlékünnepe, a Jótékonysági est, az Adventi-bazár, a Farsang, a Csendes-nap. A gyűlésen elhangzottakról a megbízott titkár jegyzőkönyvet készít, amelyet két presbiter hitelesít. Az anyagi ügyekről a pénztáros gondoskodik.

Eseményeinkről részletesebben

Október 31, a Refromáció Emlékünnepe
Az iskola diákjai részt vesznek a Láncos-templomban tartandó istentiszteleten, amelyen rendszereséggel egy volt refis lelkipásztor hirdet igét. A nap további eseményei: előadások, egyháztörténelmi vetélkedő, dolgozatok bemutatása, a 95 tétel elkészítése és szimbólikus kifüggesztése az iskola előcsarnokában.

Jótékonysági – est
Furcsán hangzik, de áldást és lelki gazdagodást jelentő esemény. Két esztendővel ezelőtt jött az ötlet és azóta hagyományt teremtettünk. Két éve egy leukémiás kisleány számára gyűjtöttünk, tavaly a nagytarnai ifjúsági tábor renoválási költségeire.

Adventi bazár
Az Advent beköszöntével mi is újra munkálkodásba kezdünk, hiszen az advent nem is lenne igazi bazár nélkül. A dp tagjai lelkesen készülnek mindig az adventi koszorúkkal, kopogtatókkal és különböző díszekkel, amelyeket később a tanáraink és a diákság jópénzért lelkesen elkapkodnak. Általában ezen a napon délután programok is vannak: lehet sportolni, bár a hidegre való tekintettel csak teremben, kézműveskedni, énekelni, mesét mondani stb.

Farsang
Az első félév lezárása előtt megszervezzük a hagyományos farsangi ünnepség-sorozatot. A mi farsangunk nem csupán ötletes maskarákból áll, hanem szórakoztató jellegű játékokból, vetélkedőkből(ügyességi, karaoke, fánkevőverseny) is.

Csendes nap
Véleményem szerint ez az a nap, amit a legjobban kedvelnek a diákok. Színes programok és lazítás. Általában májusban kerül rá sor. Idén, rendhagyó módon a színházban rendezték a kezdő programokat, a nyitó áhítat után. A színházban sokan szinte hasukat fogva kacagtak a Ion Creanga Általános Iskola VII.osztályos diákjainak a műsorán, akik a 21. századi “modern diákok” óráiba engedtek kis betekintést. Ezt követte a testvér-párbaj, ami nem másból állt, mint az iskolánkba járó testvérpárok önmaguk és testvérük ismeretéből álló vetélkedő. A hangulatot még kicsattanóbbá már csak a fordított órák tették, amikor diákok próbálkoztak tanárokat nevelni inkább kevesebb, mint több sikerrel. A sok nevetés után visszatérve az iskolába tea és sütemény várta a diáksereget. A közös program itt vált szét évfolyamokra volt történelmi vetélkedő, pályaválasztás, összerázódás, kézmüveskedés és még kirándulás is.

A RED Müködési- és Alapszabályzata letöltéséhez kattintson ide.

Vezetőség:
Elnök: Tódor  Noémi
Alelnök: Szarvadi Alexandra
Titkár: Dobos Ervin

Delegáltak:
Preg Dóra (IX.A)
Kozma Andrea (IX.B)
Turóczy Szabolcs (IX.D)
Kalik Karola (X.A)
Szolga Vivien (X.B)
Dolhai Rebeka (X.C)
Lép Tamara (X.D)
Bozsó Viktória (XI.A)
Varga Noémi (XI.B)
Barra Kevin (XI.C)
Liszkai Norbert (XII.A)
Nagy Adrienn (XII.B)
Éles Tamás (XII.C)

Médiás csoport:
Halász Ferencz
Deac Barbara Yvon
Semsei Bea

Sport és ifjúsági programok szervezéséért felelős csoport:
Cretu Beatrix
Varga Máté
Szilágyi Balázs
Schönberg Gergő
Molnár Valentin
Kovács Norbert

Kulturális eseményekért felelős csoport:
Tamás Tamara
Krakó Karola
Benkovics Barbara

Diákügyvédség:
Kaszta Melody
Tasi Norbert
Kovács Gergő
Csúcs Dalma
Maly Orsolya
Pallai Richárd
Schüttler Klaudia
Bakocs Csaba
Katona  Jennifer
Farkas Roland

Verseny- és vetélkedőszervező csoport:
Normák Mercédesz Nikolett
Haiduc Máté Denis
Dani Alexandra
Haiduc Leo
Liszkai Kéyti

Presbitérium képviselői:
Szeles Emese
Tarr Tímea

Tiszteletbeli tagok:
Kerekes Barbara
Balog Patrik

Diákképviselő:
Krakó Rudolf