Tanévnyitó

Református óvodánk szeretettel várja a leendő kiscsoportosokat a 2017-2018-as tanévre való beiratkozásra.

Ismét megszólalt az ősi Alma Mater csengője szeptember 14-én, hétfő reggel 9 órakor, hogy új munkára szólítsa fel a Református Gimnázium diákjait és tanárait. A szépen felújított tantermekben várták a tanítók és az osztályfőnökök a régi és az új diákokat, hogy a tanév első osztályfőnöki óráján megbeszéljék a tanévkezdéssel kapcsolatos teendőket.

Az előkészítő osztályosok és az ötödikesek szüleikkel érkeztek az első osztályfőnöki órára, majd ezután valamennyien a Láncos – templomban tartandó tanévnyitó hálaadó istentiszteletre mentek.

A templom zsúfolásig megtelt diákokkal, gyerekeiket kísérő szülőkkel, pedagógusokkal.

Igét hirdetett Nt. Kovács Sándor esperes úr, aki ünnepi köszöntőjében kiemelte azt, hogy az egyház és az iskola kapcsolata szükségszerű egy olyan világban, amelyben mindenkinek szüksége van útjelző táblákra, melyek segítenek megtalálni a helyes irányt az életben. ezek a “táblák” a keresztyén erkölcs alappillérei, s melyek ismerete és gyakorlása nélkül az iskola csak száraz tudásanyag átadására szolgáló intézmény volna. Hangsúlyozta azt is, hogy igen nagy felelősség hárul a pedagógusok, a lelki nevelők mellett a szülőkre is, akiknek megköszönte az iskolába vetett bizalmat és támogatást. A diákokhoz szólva kitartó munkára, szorgalomra biztatta őket, s végül áldást mondott munkájukra, továbbá a pedagógusok és a nevelők munkájára.

Nt. Nagy Sándor, nagykárolyi esperes úr is köszöntötte a diákokat, nevelőket és szülőket. A nemzeti megmaradás fontosságáról beszélt, az anyanyelv, a hagyományok őrzéséről és a tisztességesen végzett munka fontosságáról. Ő is sok sikert kívánt a diákoknak a most kezdődő tanévhez, és áldásban részesítette őket.

Nt. Gellén Sándor nagybányai esperes úr köszöntőjében a diákokhoz, nevelőkhöz és a szülőkhöz intézte szavait s ő is a munka komolyságáról és a tanuláshoz való pozitív hozzáállás fontosságáról beszélt.

Szilágyi Éva, a Szatmári Református gimnázium igazgatónő beszéde a múlt és a jelen összevetésével indult. Elmondta, hogy már 20 éve annak, hogy a gimnázium kinyitotta kapuit, s az a maroknyi kis sereg milyen hittel és lelkesedéssel nézett előre. Mára a Láncostemplom megtelt diákokkal, kicsikkel és nagyokkal. Az első “refisek” most gyerekeikkel kézenfogva visszatértek, “hazahozták” kamatoztatni azt a hitet, amivel egykor őket is feltarisznyázták. Ez a folytonosság és igény az iskola létezésének az alapja – s mindez az “Ora et labora” elvnek köszönhető, amelyet a gimnázium a kezdetek óta folyamatosan vall.

Kereskényi Gábor, az RMDSZ képviseletében köszöntötte a jelenlevőket, méltatta a tanulás fontosságát és sok sikert kívánt az új tanévben a diákoknak és tanároknak.

Az iskola kórusa, Higyed Gyöngyi karnagy vezetésével elénekelte a “Milleniumi ódát”, majd az előkészítő osztályosok beavatása következett. A végzős diákok kézen fogták a kicsiket, s felemelték őket, hogy a jelenlétüket szimbolizáló “madarakat” feltűzhessék az “élet fájára”. Cuculean Debreczeni Andrea, az iskola előkészítő ostályosainak a tanító nénije bemutatta a gondjaira bízott 25 apróságot.

Simon Hunor II. osztályos tanuló Juhász Magda: “Hová lett az ellenőrző” című versével derítette mosolyra a jelenlevőket.

Végül elhangzott az előkészítő osztályosok, az V. osztályosok és a IX. osztályosok fogadalomtétele.

Fogadalmat tettek az ebben az évben a Refibe érkezett tanárok, köztük Lydia Kerpel, aki az Erasmus program révén iskolánkban segít az angol nyelv tanításában. Ezután Mészáros Amanda, IX. B osztályos tanuló népdalcsokrot adott elő.

Iskolánk lelkésze, Ft. Ilonczai Zsombor is köszöntötte a gimnázium tanári karát, a diákokat és a szülőket.

Az ünnepi istentisztelet nemzeti imánk közös eléneklésével zárult.

Varga Bressel Christiane – magyartanár